Construction & Development House JSC

Construction & Development House JSC

Typical projects -  Expo Center
Typical projects - Expo Center
Project - Building Danabook
Project - Building Danabook
Danang Construction & Development House JSC
Danang Construction & Development House JSC

General introduction

Công ty cổ phần Xây lắp và phát triển nhà Đà Nẵng là đơn vị được hình thành từ Xí nghiệp Công trình Giao thông và Xây dựng trực thuộc Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng thực hiện Cổ phần hóa theo Quyết định số: 1629/QĐ-UBND ngày 19/02/2008 của UBND Thành phố Đà Nẵng, qua thời gian từ khi thành lập đến nay đã khẳng định được chổ đứng của mình trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị.

Area of operations

Construct works  

Construct works

Ndx constantly evolving, increasing revenue and profits; focus on promoting development areas: commercial concrete production,...

View detail
Production & sales of building material  

Production & sales of building material

Specialized in the construction of urban infrastructure, buildings and manufacturers offer products to serve the...

View detail
Business Services Motorcycle rental  

Business Services Motorcycle rental

Danang Construction & Development House JSC since its establishment has affirmed its foothold in the...

View detail
Business real estate services  

Business real estate services

Ndx constantly evolving, increasing revenue and profits; focus on promoting the development of business and...

View detail

News

Khởi công xây dựng cây cầu nối Việt Nam - Trung Quốc

Khởi công xây dựng cây cầu nối Việt...

(Tin tức thời sự) - Cây cầu Bắc Luân II - nối...

Lễ khởi công xây dựng Trung tâm đào tạo cán bộ QLNL HN

Lễ khởi công xây dựng Trung tâm đào...

Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực về quản lý năng...

Shareholders infomation

15Sep

NDX: Thông Báo Giao dịch Cổ phiếu của người nội bộ

Thông báo giao dich cổ phiếu của người nội bộ ngày 15 tháng 09 năm 2016

22Aug

NDX: QĐ Số 03,04,05/QĐ-HĐQT

Thôi giữ và bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng và thư ký Công ty ngày 22 tháng 08 năm 2016

05Aug

NDX CBTT: Báo cáo kết quả GDCP của người nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ngày 05 tháng 08 năm 2016