CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 26.  SẢN XUẤT KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG, XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 26

Dự Án Thuỷ Điện Đăk Mi 2
Dự Án Thuỷ Điện Đăk Mi 2
Dự án - Thuỷ Điện Sông Bung 2
Dự án - Thuỷ Điện Sông Bung 2
Dự Án Hương Sơn 2
Dự Án Hương Sơn 2

Giới thiệu chung

Công ty Cổ Phần Xây Dựng 26 là nơi đáng tin cậy cho các Chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án để trở thành đối tác lâu dài, nhằm tạo ra những sản phẩm: An toàn, Tiến độ, Chất Lượng, Giá Thành để góp phần nhỏ vào công cuộc xây dựng đất nước trong quá trình hội nhập và phát triển.

Lĩnh vực hoạt động

Đầu tư xây dựng kinh doanh lưu trú ngắn hạn ( khách sạn)  

Đầu tư xây dựng kinh doanh lưu...

CÔNG TY XÂY DƯNG 26 dựa trên nguồn nhân lực và cơ sở vật chất...

Xem chi tiết
Đầu tư, xây dựng và khai thác các nhà máy phong điện vừa và nhỏ  

Đầu tư, xây dựng và khai thác...

Công ty đã đầu tư, xây dựng và khai thác nhiều nhà máy thuỷ điện...

Xem chi tiết
Xây dựng các công trình Dân dụng; Công nghiệp; Giao thông; Thủy lợi; Bưu điện; Thủy điện; Hạ tầng kỹ thuật; đường dây và trạm biến thế điện.  

Xây dựng các công trình Dân dụng;...

Với cơ sở vật chất và con người ngày càng được tăng cường, bằng lao...

Xem chi tiết
Đầu tư xây dựng và khai thác các Dự án thủy điện vừa và nhỏ.  

Đầu tư xây dựng và khai thác...

Công ty đã đầu tư, xây dựng và khai thác nhiều nhà máy thuỷ điện...

Xem chi tiết

Tin tức công ty

Thông tin cổ đông