CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 26.  SẢN XUẤT KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG, XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 26

Dự Án Thuỷ Điện Đăk Mi 2
Dự Án Thuỷ Điện Đăk Mi 2
Dự án - Thuỷ Điện Sông Bung 2
Dự án - Thuỷ Điện Sông Bung 2
Dự Án Hương Sơn 2
Dự Án Hương Sơn 2
19Sep
Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Công ty Cổ Phần Xây Dựng 26 là nơi đáng tin cậy cho các Chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án để trở thành đối tác lâu dài,...

19Sep
Hồ Sơ Năng Lực

Hồ Sơ Năng Lực

Công ty Cổ Phần Xây Dựng 26 là nơi đáng tin cậy cho các Chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án để trở thành đối tác lâu dài,...

19Sep
Nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực

Đội ngũ cán bộ quản lý giàu kinh nghiệm, năng động, sáng tạo và đội ngũ cán bộ công nhân kỹ thuật lành nghề, cùng với hệ thống máy móc...

19Sep
Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Với cơ chế hoạt động lớn, có nhiều chi nhánh hoạt động trên các tỉnh thành, nguồn nhân lực lớn nên công ty chia ra nhiều phòng ban để quản...

Dự án

Lĩnh vực hoạt động

Tin tức công ty

Thông tin cổ đông