CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 26.  SẢN XUẤT KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG, XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 26

Dự Án Thuỷ Điện Đăk Mi 2
Dự Án Thuỷ Điện Đăk Mi 2
Dự án - Thuỷ Điện Sông Bung 2
Dự án - Thuỷ Điện Sông Bung 2
Dự Án Hương Sơn 2
Dự Án Hương Sơn 2

Giới thiệu chung

Công ty Cổ Phần Xây Dựng 26 là nơi đáng tin cậy cho các Chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án để trở thành đối tác lâu dài, nhằm tạo ra những sản phẩm: An toàn, Tiến độ, Chất Lượng, Giá Thành để góp phần nhỏ vào công cuộc xây dựng đất nước trong quá trình hội nhập và phát triển.

Công ty cổ phần Xây Dựng 26 hiện nay, tiền thân là Công ty Xây dựng Thủy lợi 6 được thành lập ngày 24 tháng 07 năm 1975 theo Quyết định số 695-QĐ/TCCB-LĐ của Bộ Thủy lợi.

Thực hiện chủ trương của chính phủ về việc sắp xếp và chuyển đổi các Doanh nghiệp nhà nước. Ngày 09 tháng 12 năm 2004, Công ty Xây dựng Thủy lợi 6 chính thức được chuyển thành Công ty cổ phần Xây Dựng 26 theo Quyết định số 4444-QĐ/BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Công ty Cổ Phần Xây Dựng 26 đã kế thừa và phát huy những truyền thống, kinh nghiệm trong công tác thi công xây dựng, quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty là nơi hội tụ của những kỹ sư, cử nhân, công nhân lành nghề, giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực: xây dựng công trình Thủy lợi, Thủy điện, công trình giao thông và các loại công trình hạ tầng kỹ thuật..v.v.

Công ty Cổ Phần Xây Dựng 26 là nơi đáng tin cậy cho các Chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án để trở thành đối tác lâu dài, nhằm tạo ra những sản phẩm: “An toàn”, “Tiến độ”, “Chất Lượng”, “Giá Thành” để góp phần nhỏ vào công cuộc xây dựng đất nước trong quá trình hội nhập và phát triển.

GIỚI THIỆU CHUNG

I. GIỚI THIỆU CÔNG TY

Tên hợp pháp và đầy đủ của Công ty bằng tiếng Việt là:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 26.

Tên đăng ký hợp pháp của Công ty bằng tiếng Anh :

CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY No26.

Tên viết tắt : JCO 26

Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 26.

Trụ sở chính : Số 24A, đường Nguyễn Cư Trinh - TP Huế - Thừa Thiến Huế.

Điện thoại : 0234.3523928

Fax : 0234.3583.052

Website : xaydung26.vn

Giấy chứng nhận đăng ký KD số: 3300100466 do sở KHĐT tỉnh Thừa Thiên Huế cấp

Đăng ký mẫu dấu số: 800/ĐKMD ngày 09/09/2010

Mã số thuế : 3300100466

Vốn điều lệ : 15.000.000.000 đồng.

Dự án

Lĩnh vực hoạt động

Tin tức công ty

Thông tin cổ đông