CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 26.  SẢN XUẤT KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG, XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 26

Dự Án Thuỷ Điện Đăk Mi 2
Dự Án Thuỷ Điện Đăk Mi 2
Dự án - Thuỷ Điện Sông Bung 2
Dự án - Thuỷ Điện Sông Bung 2
Dự Án Hương Sơn 2
Dự Án Hương Sơn 2

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 26

Trụ Sở: Số 24A, đường Nguyễn Cư Trinh - TP Huế - Thừa Thiến Huế

Tel: +(84) 34.3523928 - Fax : 0234.3583.052  - Website: http://xaydung.top123.shop/

Dự án

Lĩnh vực hoạt động

Tin tức công ty

Thông tin cổ đông