CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 26.  SẢN XUẤT KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG, XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 26

Dự Án Thuỷ Điện Đăk Mi 2
Dự Án Thuỷ Điện Đăk Mi 2
Dự án - Thuỷ Điện Sông Bung 2
Dự án - Thuỷ Điện Sông Bung 2
Dự Án Hương Sơn 2
Dự Án Hương Sơn 2

Hồ Sơ Năng Lực

Công ty Cổ Phần Xây Dựng 26 là nơi đáng tin cậy cho các Chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án để trở thành đối tác lâu dài, nhằm tạo ra những sản phẩm: “An toàn”, “Tiến độ”, “Chất Lượng”, “Giá Thành” để góp phần nhỏ vào công cuộc xây dựng đất nước trong quá trình hội nhập và phát triển.

Trong quá trình đổi mới và phát triển doanh nghiệp, thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc sắp xếp và chuyển đổi các Doanh nghiệp Nhà nước. Công ty cổ phần Xây dựng 26 đã tiến hành các thủ tục pháp lý để chuyển từ Doanh nghiệp Nhà nước sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần theo Quyết định số: 4444-QĐ/BNN-TCCB ngày 09/12/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trải qua hơn 45 năm xây dựng và phát triển, Công ty cổ phần Xây dựng 26 đã có nhiều kinh nghiệm trong thi công xây dựng các công trình hồ chứa nước, đập dâng, đập bê tông trọng lực, đập tràn xả lũ, cửa nhận nước, đường ống áp lực, nhà máy Thủy điện, Thủy lợi, giao thông, khôi phục, sửa chữa , nâng cấp các công trình Thủy lợi, đê kè, cống ngăn mặn, và chỉnh trị sông vv….

Hơn 45 năm qua đơn vị đã thi công xây dựng trên 200 công trình lớn, vừa và nhỏ nằm trên khắp cả nước, các công trình Công ty thi công đều đạt chất lượng cao, mỹ thuật đẹp được các Chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án đánh giá rất cao, trong đó có nhiều công trình được cấp chứng nhận đạt chất lượng cấp Quốc gia.

 

Dự án

Lĩnh vực hoạt động

Tin tức công ty

Thông tin cổ đông